Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów
Na Targach Amberiń w 2013 roku zostałam przyjęta do Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów.OCRA to największa w Polsce organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła artystycznego.Misją Cechu jest integracja, kooperacja i realizacja wspólnych projektów na rzecz środowiska polskic ...
Zobacz więcej