POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zaufanie użytkowników jest dla mnie bardzo ważne. Stworzyłam ten dokument, aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem WWW.GOSIAWANIEK.PL (dalej: „Witryna”).
W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług proszę o zapoznanie się z niniejszą Polityką.
Administratorem danych osobowych, jestem ja, Małgorzata Chruściel-Waniek, (zwana dalej: „Administratorem, “ja”, “mi”, “mną”, “mój”, “mojego”, „moich”, „moja”).
Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”) może się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

Skąd mam Wasze dane?

Wszystkie dane uzyskuję tylko i wyłącznie od Was. Podajecie mi je w mailu lub wpisujecie w odpowiednim formularzu w trakcie składania zamówienia.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie pewnych danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Powyższe dane mogą być zbierane przez system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań Użytkowników na Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. Są całkowicie anonimowe. Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkowników. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą korespondencji e-mail na adres [email protected] lub przez Witrynę.

Wasze dane osobowe są przeze mnie przetwarzane: I – w celu realizacji działań wykonywanych na Wasze żądanie przed realizacją zamówienia/zawarcia umowy (cele kontaktowe – prawnie uzasadniony interes Administratora), II – w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia, które złożyliście u mnie (wysyłka towaru), III – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie, np. wystawienia faktury lub paragonu.

Dane przekazane mi automatycznie są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania Witryny.

W przypadku danych pobieranych dla celów Google Analytics przetwarzane są one na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Dane osobowe Użytkownika będą przeze mnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów (czas obowiązywania umowy zawartej z Wami), a także po jej zakończeniu w celach: I – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, II – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: (I) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych); (II) współpracownikom Administratora, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za świadczenie usług przewozowych.

Jak cofnąć zgodę?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę. Wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przeze mnie jest legalne.


Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przeze mnie naruszone.

W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane nie będą profilowane.

Bezpieczeństwo

Dbam o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewniam, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Pliki cookies i inne technologie w ramach Witryny

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny.

Informujemy o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania Użytkowników podejmowanych w ramach Witryny w postaci narzędzia Google Analytics (w celu analizy aktywności Użytkowników w Witrynie).

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników. Są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane w ten sposób informacje pomagają mi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, przez co pomagają mi ulepszyć moją stronę. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny może być zakłócone.

Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Jeśli Użytkownicy witryny chcą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, muszą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics.